Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín


Prihláška na školský rok
2020/2021


Odbor

Odbor:


Základné údaje študenta

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Dátum narodenia:

Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť. Ide o priamy kontakt na študenta, kontakt na rodičov sa zadáva neskôr v prihláške.

Email študenta:

Mobil študenta:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:


Trvalý pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Prechodný pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Školské údaje

Predchádzajúca škola:

Ročník, kam sa študent hlási:

Školský rok nástupu študenta:


Rodičia

Adresát korešpondencie:

Otec

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

Matka

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:


Rodina a súrodenci

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:


Ostatné údaje - podľa našej požiadavky

Žiak so ŠVVP:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


Prosíme vás, aby ste detailne skontrolovali správnosť údajov. Tieto údaje budú zaradené do školského administratívneho systému a niektoré z nich budú uvedené vo vysvedčeniach, žiadostiach, potvrdeniach a v korešpondenčnej či elektronickej komunikácii medzi vami a našou školou. Vaše údaje k nám putujú šifrovanou komunikáciou, nakladanie s údajmi je riadené schváleným bezpečnostný projektom, Zákonom o ochrane osobných údajov a politikou nariadenia GDPR.

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka