Navigácia

Streda 12. 12. 2018

Pozor! Na tejto stránke sú aktuálne len niektoré moduly! Všetko ostatné je na novej www adrese uvedenej nižšie.

Cirkevná spojená škola: ZŠ s MŠ Andreja Radlinského a Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského Dolný Kubín

Novinky

 •  

  Stránka školy má od marca 2010 adresu 
  radlinskeho.sk

  a sme aj tu:

  facebook.com/radlinskeho

  Tešíme sa na Vašu návštevu!

   

  Zo systému edupage (zcsradlin.edupage.org), budeme používať len niektroré moduly ako je
  žiacka knižka, jedálny lístok, rozvrh a podobne.
  Ostatné informácie nebudú aktualizované na tejto adrese.

 • Pedagóg roka 2009
  29. 3. 2010

       Učiteľom

       Sú práve ako sťahovavé vtáky
       a presne ako padajúca hviezda.
       Ujdeme z polí ako divé maky
       a oni - vážni -s dlaňou plnou lásky
       naveky v nás hniezdia.

      "Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú 
       vlastnosti vznešených ľudí."
            J. A. Komenský
     Ján Amos Komenský bol významným školským reformátorom a zakladateľom modernej pedagogiky. Dátum jeho narodenia, 28. marec, sa oslavuje ako DEŇ UČITEĽOV. Pri tejto príležitosti sa dňa 29. marca 2010 v divadelnej sále MsKs v Dolnom Kubíne uskutočnilo vyhlásenie nominácií učiteľov -  Pedagóg roka 2009. Na toto podujatie pozvalo učiteľov a aj širokú verejnosť Mesto Dolný Kubín pod záštitou primátora Ing. Ivana Budiaka. Po príhovore primátora mesta, ktorý v ňom vyzdvihol poslanie učiteľov a poďakoval sa im za statočnú a obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie. Taktiež za ich odbornú pripravenosť, tvorivosť a dosiahnuté výsledky. Nasledovalo odovzdávanie ďakovných listov za prínos a prácu v prospech rozvoja školstva v meste Dolný Kubín . Predstavitelia samosprávy ich ocenili v piatich kategóriách - pedagóg materských škôl, základných a stredných škôl, pedagóg umeleckých škôl a vychovávateľ. Osobitnú skupinu tvorili učitelia na dôchodku. Aj za našu Cirkevnú spojenú školu boli ocenení traja učitelia.

 • Kríž je znakom spásy
  26. 3. 2010

  To je niekedy ťažké pochopiť aj dospelému, nieto dieťaťu. Ale keď sa niektoré skutočnosti Ježišovho života priblížia priam „na dotyk“, ide to hneď ľahšie. Pokúsila sa o to netradičným spôsobom pani učiteľka Milotka Orošová.

  Keď predškoláci kladivom pribíjali papierové odtlačky svojich dlaní klincom na drevený kríž, mali  veru v očiach slzy pri vyznaní: „...aj ja, Pane Ježišu..“ Odtlačky malých dlaní ako symboly  previnení voči svojim kamarátom, či najbližším doma. (A čo potom tie naše, veľké?)Aká  ale úprimná radosť svietila v deťom v očiach, keď sa im po každom dobrom skutku, či prejave lásky blížnemu, umožnilo jeden takto pribitý klinec vytiahnuť!

 • Jarné dielničky, z materskej školičky
  24. 3. 2010

  Dňa 24.3.2010 sa v materskej škole zišli tí, ktorí radi všeličo vyrábajú a učia sa nové veci. Nevadí, že tentokrát boli v presile pani učiteľky. Pravda je taká, že prvé naozaj jarné slniečko vábilo von a deti s rodičmi si ho chceli užiť. Ale ani tí, čo vošli dnu neobanovali. Najväčší záujem bol o pletenie z papiera. Pani učiteľka Katka Skočíková prišla aj s Adamkom a rada sa podelila o svoje zručnosti a skúsenosti s výrobou venčekov a košíčkov zo starých telefónnych zoznamov. Z drevených koliesok a do nich napichaných  vŕbových prútov vznikli krásne slniečka a žienky Peničkové nám vyzdobili pštrosie vajce. Ostatné pripravené dielničky si musia počkať na šikovné ručičky. Možno na jar, možno v lete...počkáme si, či prídete.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
  Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín
 • +421(0)43/5885287
  Riaditeľ školy: 0911 876 026
  Zástupcovia riaditeľa: 0911 498 021
  Ekonomický zástupca riaditeľa a personalistika: 0911 797 102

Fotogaléria