• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2024/25      ponúkame:
      - vzdelávanie v duchu kresťanskej výchovy,
      - kvalitný školský vzdelávací program, kde sú školou
      - dotované hodiny cudzieho jazyka od prvého ročníka, matematiky a iných prírodovedných predmetov,
      - vzdelávanie pod jednou strechou: triedy, interaktívne
      - učebne, IKT, WiFi pripojenie na Internet, jazyková učebňa, hudobná učebňa, digitálne piáno v každej triede 1. stupňa, nové odborné učebne polytechniky, chémie a biológie, oddychové zóny, šk. klub detí, telocvičňa, posilňovňa, atletická dráha, ihrisko, tenisový a volejbalový kurt, altánok, vonkajšia trieda, knižnica, kaplnka, jedáleň, školský bufet,
      - vyučovanie zabezpečuje kolektív kvalifikovaných a sústavne odborne vzdelávajúcich sa pedagógov,
      - vyučovanie pomocou nových pedagogických metód,
      - starostlivosť o zdravotne znevýhodnených a nadaných

     • Fašiangová zábava

      FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA

      V sobotu, 6.februára 2010 sa konala v priestoroch Cirkevnej spojenej školy fašiangová zábava.
      Zúčastnili sa jej ,okrem rodičov ako každý rok pán dekan Pekarčík a páni kapláni našej farnosti. Svojou účasťou nás poctil aj nový pán riaditeľ školy, Ľudovít Mačor.
      Na úvod sa nám predstavili žiaci školy s bohatým a vtipným programom. Týmto chceme poďakovať účinkujúcim deťom, ale hlavne p.učiteľke Germuškovej, Lakoštíkovej, Machajovej a Orošovej za ich čas, ktorý s láskou obetovali na prípravu programu a spríjemnenie atmosféry.
      Po vystúpení žiakov nasledoval príhovor predsedu Rady rodičov, pána Matisa. Po ňom vystúpil pán dekan , ktorý predstavil rodičom nového pána riaditeľa, poprial príjemnú zábavu a pomodlil sa s prítomnými. ( Prispel aj omšovým vínkom.) Nakoniec sa rodičom prihovoril aj pán riaditeľ Mačor. Taktiež poprial príjemnú zábavu.
      Rodičia si nechal

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 13. 6. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje