• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia, 

  ďakujeme, že ste prejavili záujem o zápis Vášho dieťaťa na cirkevnú školu. Táto prihláška slúži na zápis do 1. ročníka našej ZŠ. Prosíme Vás, aby ste prihlášku vyplnili elektronicky a priniesli podpísanú do školy. Vypĺňajte ju s diakritikou, čo najpresnejšie (používajte veľké písmená, dĺžne, mäkčene, meno a priezvisko ako v rodnom liste, adresu trvalého bydliska prípadne aj prechodného bydliska v správnom tvare). 

  pre školský rok 2023/2024, ktorý sa uskutoční  
  15. 04. 2023 (sobota)  od 9.00 do 13.00 a
  17. – 18. apríla 2023 (pondelok, utorok) od 14.00 do 17.00 
  v priestoroch Cirkevnej spojenej školy (Okružná 2062/25, Dolný Kubín) na 1. poschodí.

  Zápis je povinný pre:  
  - všetky deti, ktoré do 31.8. 2023 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov,  
  - a tiež pre deti, ktoré pokračovali v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ (odklad). 
  Pokyny pred zápisom:  
  1. možnosť: Vypíšte elektronickú prihlášku pod textom, vytlačenú a podpísanú oboma rodičmi priniesť v deň zápisu. 
  2. možnosť: Vyplňte papierovú formu prihlášky podpísanú oboma rodičmi a osobne doneste do školy alebo prineste v deň zápisu. Papierovú prihlášku si môžete vyzdvihnúť v škole v pracovné dni
  od 7.00 do 15.00.

  Pri zápise je
  nutný podpis-súhlas oboch zákonných zástupcov. 
  V prípade, že prihlášku nemôže podpísať jeden z rodičov (zákonný zástupca), je potrebné priniesť alebo poslať splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu.

  (Splnomocnenie: na stiahnutie DOC / PDF)


  V deň zápisu do 1. ročníka: 
  Priniesť na zápis vypísanú
  - elektronickú prihlášku, alebo tlačenú formu prihlášky, podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

  - rodný list dieťaťa k nahliadnutiu,  
  - občiansky preukaz zákonného zástupcu k overeniu adresy trvalého bydliska dieťaťa.   
  - ak máte prechodný pobyt, prineste potvrdenie  

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

       


  Tešíme sa na budúcich žiakov a ďakujeme za prejavenú dôveru!